ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ - ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ - Proffestore

Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

H Επιχείρηση μας με την επωνυμία «ΜΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ», με ΑΦΜ: 116715200 και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η. : 1167152009116715200, που εδρεύει στο δημοτικό διαμέρισμα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης και τηλέφωνο 2392 071 276 συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει για χρονικό διάστημα 2 ετών (24 μήνες) τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς (ονοματεπώνυμο, στοιχεία αποστολής, στοιχεία επικοινωνίας) με σκοπό την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αγοράς. Η επιχείρηση μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας με Ε-mail, sms ή τηλεφωνική κλήση. Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας ως Guest Visitor τα δεδομένα που συλλέγουμε διατηρούνται για 6 μήνες.

Συλλέγουμε επίσης δεδομένα που αφορούν τις αγοραστικές σας προτιμήσεις (ιστορικό παραγγελιών, wish list ...) με σκοπό την εκτίμηση της συχνότητας αγοράς συγκεκριμένων κατηγοριών προϊόντων και εναλλαγής μεταξύ προϊόντων της ίδιας κατηγορίας, για την καλύτερη μελλοντική σας εξυπηρέτηση.

Tα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας από την Επιχείρηση, που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά των προϊόντων. Η επιλογή της εταιρείας μεταφοράς των προϊόντων ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη/πελάτη και για το λόγο αυτό καμία ευθύνη δεν φέρει η Επιχείρηση για τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του ή περεταίρω προώθηση τους σε τρίτους.

Αποστολή newsletter

Για την αποστολή των newsletters, και για την προστασία των δεδομένων σας, εμπιστευόμαστε και συνεργαζόμαστε με την πλατφόρμα της WEBNODE στην οποία δίνουμε με τη συγκατάθεσή σας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την αποστολή των newsletters σύμφωνα τους Όρους της.

Μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των ΔΠΧ απευθείας μέσα από το προφίλ Χρήστη σας ή να το ζητήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@proffestore.com. Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός τριάντα (30) ημερών, ενημερώνοντας σας γραπτώς, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ( Ε.Ε. 679/2016).

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να κάνετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3 Αθήνα 11523, τηλ.210 6475600 E-mail contact@dpa.gr (εναλλακτικά: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε και την Πολιτική Απορρήτου της εταιρείας μας.

Προσωπικά δεδομένα

2.1. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και από το νόμο 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

2.2. Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών είναι η Επιχείρηση.

2.3. Κατά την εγγραφή νέου μέλους-χρήστη συλλέγονται τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 των όρων χρήσης ιστοσελίδας, δηλαδή όνομα, επίθετο, όνομα η επωνυμία της εταιρείας, διεύθυνση, ΤΚ, πόλη, νομός, χώρα, τηλέφωνο, fax, email.

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεση των μελών-χρηστών για τους παρακάτω σκοπούς:

για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (π.χ. πληροφόρηση για νέα προϊόντα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.λπ.) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών,

για την συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Ιστοσελίδας https://proffestore.com και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες συλλέχθηκαν,

για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα της Ιστοσελίδας https://proffestore.com,

για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για προσφορές της Ιστοσελίδας https://proffestore.com, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών,

για την διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων της Ιστοσελίδας https://proffestore.com από απόσταση,

για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες και

για την βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της Ιστοσελίδας https://proffestore.com.

2.4. Τα ως άνω στοιχεία υπό 2.3. συλλέγονται επίσης για τη σύναψη σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και των χρηστών για το σκοπό πώλησης προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται σε συμβατική υποχρέωση και όχι στη συγκατάθεση των χρηστών.

2.5. Τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των χρηστών-μελών διαβιβάζονται στη εταιρεία μεταφορών που θα επιλέξει ο χρήστης/επισκέπτης προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταφορά. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διεθνή οργανισμό.

2.6. Εφόσον ο χρήστης/ επισκέπτης έχει συμπληρώσει το σχετικό πεδίο και έχει συγκατατεθεί στην αποστολή σε αυτόν ενημερωτικού και διαφημιστικού - προωθητικού υλικού, η Ιστοσελίδα https://proffestore.com δύναται, μετά από ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, να ανακοινώνει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφήμισης για την διαφημιστική προβολή των προϊόντων, καθώς και σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έρευνες αγοράς ή άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

2.7. Οι χρήστες/επισκέπτες που έχουν υποβάλει τα προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρία έχουν τα εξής δικαιώματα:

την υποβολή αιτήματος προς την Εταιρία για πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν,

το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν,

το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη: α) για τους σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία, γ) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

την υποβολή αιτήματος περιορισμού της επεξεργασίας σε έναν ή περισσότερους από τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας,

το δικαίωμα αντίταξης στην ως άνω επεξεργασία,

το δικαίωμα να λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο ηλεκτρονικό μορφότυπο, καθώς και να τα διαβιβάζουν σε άλλους φορείς κατόπιν αιτήματος των χρηστών (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) και

το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιαδήποτε θέμα σχετικό με την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

2.8. Στα πλαίσια άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων, οι χρήστες/επισκέπτες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή την διακοπή αποστολής από την Ιστοσελίδα https://proffestore.com ενημερωτικού και διαφημιστικού-προωθητικού υλικού. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς όμως αναδρομικό αποτέλεσμα.

2.9. Η Επιχείρηση συλλέγει αποκλειστικά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 των Όρων Χρήσης και στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών. Πολιτική της Εταιρίας είναι να μην επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πλέον των ως άνω υπό 2 αναφερόμενων και κατά τρόπο ασύμβατο με τους ανωτέρω σκοπούς. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, πέραν των ανωτέρω υπό 2 αναφερομένων, τα οποία υποβάλλονται αυτοβούλως από τους χρήστες/επισκέπτες χωρίς να ζητώνται από την Επιχείρηση.

2.10. Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται για την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στην Ιστοσελίδα https://proffestore.com.

2.11. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την Επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που ορίζονται ανωτέρω υπό 2.3. Εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης ανακαλέσει τη συγκατάθεση που έχει παραχωρήσει για την επεξεργασία των δεδομένων του ή εφόσον έχει εκτελεστεί η σύμβαση πώλησης, τότε τα δεδομένα διατηρούνται στο μέτρο που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Εταιρίας με έννομη υποχρέωση ή για τη δικαστική προστασία της Επιχείρησης.

2.12. Οποιοδήποτε ερώτημα/ αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών αποστέλλεται στο eshop@proffestore.com ή υποβάλλεται τηλεφωνικά στο 2392 071 276.

Cookies

3.1. Όπως και οι περισσότεροι δικτυακοί τόποι έτσι και η Ιστοσελίδα https://proffestore.com χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο η Ιστοσελίδα https://proffestore.com να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες της σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.

3.2. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα - δικτυακό τόπο που επιθυμεί.

3.3. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ' όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

Επικοινωνία ☏ @

Best Sellers