Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - Proffestore

H Επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΩΛΗΣΗ: ΧΟΝΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ», με ΑΦΜ: 116715200 και ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.Μ.Η. : 1167152009116715200, εδρεύει στο δημοτικό διαμέρισμα Ταγαράδων του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. 

Διαθέτει εδώ και πολλές δεκαετίες ένα μεγάλο φυσικό κατάστημα με την επωνυμία "ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ", έχει σημαντική θέση και μια συνεχώς ανοδική πορεία στο χώρο του λιανικού εμπορίου.

Επικοινωνία ☏ @

Best Sellers